den kvalificerade förberedande musikutbildningen

Skriftlig fråga 1999/2000:998 av Norlander, Göran (s)

Norlander, Göran (s)

den 23 maj

Fråga 1999/2000:998

av Göran Norlander (s) till kulturminister Marita Ulvskog om den kvalificerade förberedande musikutbildningen

Från 1960-talet och framåt har Skolöverstyrelsen och därefter Folkbildningsrådet haft ansvar för denna utbildning. Ett antal folkhögskolor tog med hjälp av öronmärkta statliga medel sig an uppgiften att bygga upp en kvalificerad förberedande musikutbildning med stor bredd. Genom folkhögskolans flexibla struktur har den utbildningen erbjudits rikstäckande. 1998 fattade Folkbildningsrådet ett beslut som innebär att musikbidraget försvann och pengarna användes för annan verksamhet.

Vad tänker ministern vidta för konkreta åtgärder för att de rörelsefolkhögskolor som drivit musiklinjer sedan en 20@40-årsperiod nu inte ska behöva lägga ned dessa?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-05-24 Anmäld: 2000-05-30 Besvarad: 2000-06-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-06-08)