Den kooperativa hyresrätten

Skriftlig fråga 2011/12:642 av Engle, Kerstin (S)

Engle, Kerstin (S)

den 8 juni

Fråga

2011/12:642 Den kooperativa hyresrätten

av Kerstin Engle (S)

till statsrådet Stefan Attefall (KD)

Bostadsmarknaden i storstäderna är på väg att bli en marknad för rika. Unga, vanliga löntagare och äldre utan eget kapital trängs ut från centrumområdena till bostäder med sämre geografiska lägen. Unga får allt svårare att komma in på bostadsmarknaden då hyresrätterna blir färre i takt med att många kommuner säljer ut sina allmännyttiga bostäder.

Samtidigt finns en positiv trend i dagens Sverige: allt fler vill starta eget företag tillsammans, i bolagsform eller i en ekonomisk förening. Lockelsen och värdet ligger i det gemensamma ägandet och det jämlika inflytandet över verksamheten. Den kooperativa idén har sprungit ur just detta: ett gemensamt behov av att lösa och tillgodose ekonomiska problem. Det kooperativa företaget bygger på öppenhet, demokrati och deltagande från medlemmarna, vilka tillsammans äger företaget. Inflytande och ansvar fördelas lika mellan kooperativets alla medlemmar. Och alla medlemmar har lika rösträtt. I dag finns kooperativa företag inom alla branscher.

Den kooperativa hyresrätten är en upplåtelseform som kombinerar bostadsrättens möjligheter till inflytande med ett lågt ekonomiskt risktagande.

En positiv åtgärd för bostadsmarknaden skulle vara att Boverket ges i uppdrag att samla kunskap, bistå med och sprida information om kooperativ hyresrätt i syfte att fler bostäder med kooperativ hyresrätt skapas.

Min fråga till statsrådet är:

Kan det vara statsrådets intention att på ett än bättre sätt möjliggöra byggande av kooperativa hyresrätter genom direktiv till Boverket?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2012-06-08 Anmäld: 2012-06-08 Besvarad: 2012-06-13 Svar anmält: 2012-06-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-06-13)