Den kommande propositionen om ändrad könstillhörighet

Skriftlig fråga 2011/12:411 av Bergstedt, Hannah (S)

Bergstedt, Hannah (S)

den 23 februari

Fråga

2011/12:411 Den kommande propositionen om ändrad könstillhörighet

av Hannah Bergstedt (S)

till socialminister Göran Hägglund (KD)

Regeringen har under året aviserat en proposition om ny könstillhörighetslag i april 2012.

Det har framstått med all tydlighet att det rått delade meningar mellan regeringspartierna i frågan om ett borttagande av tvångssteriliseringar. Kristdemokraterna har under helgen svängt i frågan och nu delar sju av åtta riksdagspartier åsikten att tvångssteriliseringen bör avskaffas. Det bör underlätta möjligheterna att komma fram i denna fråga.

Frågan är beredd genom utredning och Socialstyrelsen har lämnat förslag till utformningen. Min fråga till socialministern är därför följande:

Kommer socialministern att se till att det finns tillräckliga resurser i departementet för att denna viktiga fråga om avskaffandet av tvångssteriliseringar finns med i den aviserade propositionen om en lag om ändrad könstillhörighet nu i april 2012?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-02-23 Anmäld: 2012-02-23 Besvarad: 2012-02-29 Svar anmält: 2012-02-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-02-29)