Den irländska folkomröstningen om Lissabonfördraget

Skriftlig fråga 2008/09:1064 av Andersson, Max (mp)

Andersson, Max (mp)

den 26 juni

Fråga

2008/09:1064 Den irländska folkomröstningen om Lissabonfördraget

av Max Andersson (mp)

till statsminister Fredrik Reinfeldt (m)

På statsministerns frågestund tisdagen den 23 juni 2009 frågade jag statsministern, som ju är EU:s ordförande det kommande halvåret, om han kommer att agera i händelse av att ledande europeiska politiker försöker hota det irländska folket i syfte att tvinga fram ett ja i folkomröstningen i Lissabonfördraget eller om han tänker stå passiv.

Statsministern svarade att han verkligen hoppas att inte någon kommer att hota det irländska folket, och att han inte trodde att det skulle vara så lyckat.

Redan dagen därpå, enligt Open Europes nyhetsbrev, gick dock den framstående tyske socialdemokratiske EU-parlamentarikern Jo Leinen ut och hotade med att Irland riskerar att regleras till en andra klassens nation om de röstar nej i folkomröstningen i höst. Han tillade att det irländska folket måste fråga sig om de vill bli isolerade från resten av EU eller om de vill bli integrerade i EU, och att irländarna måste rösta ja om de vill fortsätta att dra nytta av det skyddande paraply som han anser EU utgör.

Jag hoppas att statsministen är beredd att ta avstånd från den här sortens hot och skrämselpropaganda. Därför vill jag fråga statsministern:

På vilket sätt avser statsministern att agera för att motverka att representanter för EU och de stora medlemsstaterna använder hotelser eller liknande för att tvinga på ett litet medlemsland deras vilja när det gäller Lissabonfördraget?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-06-26 Besvarad: 2009-07-09 Svar anmält: 2009-08-13 Anmäld: 2009-08-13
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-07-09)