den illegala handeln med utrotningshotade djur och växter

Skriftlig fråga 1999/2000:817 av Wegendal, Lars (s)

Wegendal, Lars (s)

den 11 april

Fråga 1999/2000:817

av Lars Wegendal (s) till miljöminister Kjell Larsson om den illegala handeln med utrotningshotade djur och växter

Den illegala handeln med världens utrotningshotade djur och växter beräknas omsätta 50 miljarder kronor om året. Det är en verksamhet som i omfattning och organisation kan jämföras med narkotikahandeln. Den illegala handeln är ett hot mot den biologiska mångfalden. Lagstiftningen har tyvärr länge varit eftersatt i Sverige. Men medlemskapet i EU och miljöbalken har inneburit att vi glädjande nog har fått en bra lagstiftning. Det är nu angeläget att vi ser till att den lagstiftning vi har fått används på ett effektivt sätt och att den förstärks på en del punkter. Ett exempel på det sistnämnda är att Sverige saknar en nationell lagstiftning om hantering av giftormar, vilka har blivit mycket attraktiva bland samlare. Här rör det sig om en i bokstavlig mening livsfarlig hantering. I många andra länder råder förbud mot enskilt innehav av giftormar. Ett annat område där det behövs en analys av om lagstiftningen bör stärkas är handeln med sällsynta växter. Information till allmänheten, organisationer m.fl. är av största vikt om kampen mot den illegala handeln med djur och växter ska bli framgångsrik. När det gäller informationsinsatser har Naturvårdsverket en viktig roll. Enligt uppgift har Naturvårdsverket beslutat att dra ned på anslaget för den här informationen. Det är i så fall en åtgärd som förvånar.

Jag vill fråga miljöministern:

Vilka ytterligare åtgärder planeras för att kampen mot den illegala handeln med utrotningshotade djur och växter ska bli framgångsrik?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-04-11 Anmäld: 2000-04-25 Besvarad: 2000-04-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-04-25)