Den humanitära situationen i Libanon

Skriftlig fråga 2013/14:575 av Roger Haddad (FP)

Roger Haddad (FP)

till Statsrådet Hillevi Engström (M)

 

Syrienkriget fortsätter att skörda sina offer. Familjer och enskilda flyr till andra länder i hopp om att komma undan konflikten och överleva. Situationen i Syrien och Mellanöstern är minst sagt bekymmersam. Trots diplomatiska ansträngningar finns inga tecken i dag på att kriget kommer att upphöra.

Grannländer som Jordanien och Turkiet har tagit emot hundratusentals flyktingar, och nyligen kom FN:s officiella siffra för Libanon, till ytan lika stort som Skåne län, som har tagit emot en miljon flyktingar från Syrien. Den faktiska siffran ligger enligt den libanesiska regeringen på över en miljon.

Sverige biträder FN-systemet på olika sätt, och dessutom tar vi ett solidariskt ansvar när det gäller flyktingar som kommer till Sverige. Nya signaler pekar på att situationen i Libanon är väldigt skör – såväl politiskt som humanitärt. Behoven för att hantera mottagandet av flyktingarna, som nu utgör 20–25 procent av landets befolkning, överstiger de resurser som finns tillgängliga. Regeringen i Libanon behöver ökat internationellt stöd via FN-systemet och Världsbanken. Andra skandinaviska länder har beslutat eller planerar att öka sina insatser för att ha bättre beredskap inom det humanitära området. 

Vad avser statsrådet att göra mer för att stärka vårt humanitära stöd till Libanon?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-04-14 Överlämnad: 2014-04-15 Besvarad: 2014-04-24 Sista svarsdatum: 2014-04-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga