Den fredsbevarande snabbinsatsstyrkan Shirbrig

Skriftlig fråga 2007/08:1462 av Andersson, Max (mp)

Andersson, Max (mp)

den 7 juli

Fråga

2007/08:1462 Den fredsbevarande snabbinsatsstyrkan Shirbrig

av Max Andersson (mp)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Den internationella fredsbevarande snabbinsatsstyrkan Shirbrig, Multinational Standby High-readiness Brigade for UN Operations, grundades 1996 som ett resultat av en uppmaning från FN:s generalsekreterare och genomförde sitt första uppdrag år 2000 i Etiopen och Eritrea. Sverige är ett av 16 medlemsländer, och organisationens högkvarter är placerat utanför Köpenhamn. Avsikten med Shirbrig är att FN ska ha en styrka tillgänglig som kan rycka ut med kort varsel inom 15–30 dagar under en inledande fas i en fredsbevarande insats.

Fördelarna med Shirbrig är bland annat att den är oberoende och står fri från de stormaktskopplingar som kan försvåra fredsinsatser. Ett färskt exempel på det är den nu pågående EU-operationen i Tchad där Frankrikes roll tidvis har komplicerat situationen. En annan fördel är att Shirbrig bara kan användas för operationer som har FN:s stöd. Shirbrig verkar vara ett betydligt bättre forum för att bedriva fredsbevarande operationer än till exempel EU:s stridsgrupper.

Enligt den information jag har pågår det nu en diskussion om Shirbrigs framtid, och det sägs att Sverige överväger att dra sig ur samarbetet. Jag hoppas att så inte är fallet.

Avser ministern att vidta några åtgärder för att tydliggöra att Sverige även fortsättningsvis ska delta i Shirbrig?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-07-07 Besvarad: 2008-07-18 Svar anmält: 2008-08-14 Anmäld: 2008-08-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-07-18)