Den framtida arbetsmarknaden

Skriftlig fråga 2013/14:248 av Lindberg, Teres (S)

Lindberg, Teres (S)

den 18 december

Fråga

2013/14:248 Den framtida arbetsmarknaden

av Teres Lindberg (S)

till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M)

Den bild av den kommande arbetsmarknaden som Arbetsförmedlingen tecknar är dyster. Arbetslösheten minskar marginellt, och de som har det svårast kommer att fortsätta att ha det.

Med tanke på att Fredrik Reinfeldt och Moderaterna år 2006 gick till val på att lösa arbetslöshetsfrågan är resultatet en katastrof.  Antalet och andelen arbetslösa (enligt SCB:s arbetskraftsundersökning): 400 000 personer eller 8,1 procent år 2013, 388 000 personer eller 7,8 procent år 2014 och 375 000 personer eller 7,4 procent år 2015.

Arbetsförmedlingens utmaningar sägs ”öka” under åren 2014 och 2015 utifrån att det finns ungefär en kvarts miljon inskrivna arbetslösa inom grupper med en svag ställning på arbetsmarknaden, och tillskottet av nya till dessa grupper kommer att bli fortsatt stort kommande år. De består till största delen av personer i åldrar under 45 år. 30 procent av samtliga inskrivna arbetslösa har högst grundskola; av dem har 40 procent lägre utbildningsnivå än grundskola, och den andelen riskerar att stiga. Detta kan ställas mot att en stor del av sysselsättningsökningen sker inom yrken på eftergymnasial nivå, samtidigt som arbetsmarknaden för korttidsutbildade är liten.

Ministern och regeringen förefaller vara tomma på andra idéer än skattesänkning (läs: statliga skattebidrag till vissa företag och branscher).

Genom vilka initiativ och åtgärder vill statsrådet reda upp i den katastrofala arbetsmarknadssituation som regeringen medverkat till att skapa?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-12-18 Anmäld: 2013-12-18 Besvarad: 2013-12-23 Svar anmält: 2014-01-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-12-23)