Den falske officeren i Försvarsmakten

Skriftlig fråga 2019/20:744 av Mikael Oscarsson (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

DN har avslöjat att en falsk officer under många år har haft flera ledande och känsliga uppdrag inom Försvarsmakten.

Justitieministern och Försvarsdepartementet ska redan för ett år sedan ha fått information om att den falske officeren var olämplig ur säkerhetssynpunkt. Mannen skiljdes dock inte från sin tjänst inom Försvarsmakten utan blev senare stabschef för den svenska FN-insatsen i Mali.

Försvarsministern har kommenterat att Försvarsmakten får ta fullt ansvar för den uppkomna situationen.

Frågor väcks dock även om det ansvar som åvilar försvarsministern och Försvarsdepartementet. Det uppstår frågor om när försvarsministern fick kännedom om den falske officeren och att denne utgjorde en säkerhetsrisk. En annan fråga som uppstår är varför Försvarsdepartementet inte säkerställde att anställningen skulle upphöra när man hade information om att personen utgjorde en säkerhetsrisk.

Med anledning av ovanstående skulle jag vilja fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Vilka initiativ har ministern tagit sedan Försvarsdepartementet informerades om att den falske officeren var olämplig ur säkerhetssynpunkt?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-01-14 Överlämnad: 2020-01-15 Anmäld: 2020-01-16 Svarsdatum: 2020-01-22 Sista svarsdatum: 2020-01-22
Svar på skriftlig fråga