Den enskildes ställning gentemot parkeringsbolagen

Skriftlig fråga 2007/08:840 av Örnfjäder, Krister (s)

Örnfjäder, Krister (s)

den 22 februari

Fråga

2007/08:840 Den enskildes ställning gentemot parkeringsbolagen

av Krister Örnfjäder (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Det är självfallet nödvändigt att ha en effektiv och väl fungerade parkeringsövervakning. Men nuvarande lagregler och rättstillämpning gör att enskilda kan ha svårt att hävda sig mot parkeringsbolagen. Det är angeläget att samhället också på det här området skyddar konsumentintresset. Dagens regler och rättspraxis riskerar bland annat att leda till att allmänhetens förståelse för parkeringsövervakningen undergrävs. Ett av de problem som har påtalats är att parkeringsbolagen i praktiken alltid har rätt att ”lappa” utan att behöva ta hänsyn till bakomliggande orsaker. Ett annat är att domstolarna tenderar att utgå ifrån att parkeringsvakterna har större trovärdighet samtidigt som innehav av p-biljett inte anses tillräckligt som bevis. Det blir därför i praktiken omöjligt för den enskilde att bevisa sin oskuld. Till detta kommer att besväret och obehaget med en rättegång kan göra att den enskilde avstår från att driva sin sak.

Jag vill fråga statsrådet vad hon är beredd att göra för att stärka den enskildes ställning i parkeringsärenden.

Frågan är besvarad

Händelser

Anmäld: 2008-02-22 Inlämnad: 2008-02-22 Besvarad: 2008-02-27 Svar anmält: 2008-03-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-02-27)