Den ekonomiska politikens effekter för unga

Skriftlig fråga 2009/10:922 av Nilsson, Jennie (s)

Nilsson, Jennie (s)

den 18 juni

Fråga

2009/10:922 Den ekonomiska politikens effekter för unga

av Jennie Nilsson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Ungdomsstyrelsen rapport Ung idag 2010 visar att skillnaderna mellan de ungdomar som har det bra och de som inte har det bra växer och att utanförskapet bland unga riskerar att öka.

Ungdomsstyrelsen konstaterar att den ekonomiska krisen slår hårt mot unga. På ett flertal områden har ungas ekonomiska situation försämrats. Främst handlar det om arbetslösheten som drabbat unga särskilt hårt. Antalet arbetslösa i åldern 18–24 år var strax under 47 000 i månadsgenomsnitt under 2009, vilket är nästan 17 000 fler än 2008. Samtidigt har andelen ensamstående unga med barn med låg ekonomisk standard ökat från 19 procent 2001 till 76 procent 2009.

Ungdomsstyrelsen menar att offentliga insatser spelar en viktig roll för ungas lärande, hälsa, möjlighet till inflytande, kulturaktiviteter och etablering i samhället.

Slutsatsen av ungdomsstyrelsens rapport bör rimligen vara att finanspolitiken misslyckats. Sänkt skatt för dem som redan har ett arbete hjälper inte de unga som aldrig fått chansen att komma ut på arbetsmarknaden. Politiken måste alltså mer fokusera på jobbskapande åtgärder och att stärka ungdomarnas möjligheter att få ett jobb, en utbildning eller en praktikplats.

Min fråga är därför om finansministern avser att förändra finanspolitiken för att vända den negativa utvecklingen för unga i Sverige.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-06-18 Anmäld: 2010-06-21 Besvarad: 2010-06-30 Svar anmält: 2010-07-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-06-30)