Den dolda sponsringen i Sveriges Television

Skriftlig fråga 2007/08:730 av Johansson, Mats (m)

Johansson, Mats (m)

den 7 februari

Fråga

2007/08:730 Den dolda sponsringen i Sveriges Television

av Mats Johansson (m)

till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m)

Enligt riksdagens utredningstjänst (Dnr 2007:2314) har SVT under 2000-talet fällts av Granskningsnämnden 27 gånger för ”otillbörligt gynnande” och indirekt sponsring. Bland skälen anges:

-      Indirekt sponsring, till följd av oskälig ersättning för visningsrättigheter eller för att SVT vägrat lämna in begärt granskningsmaterial

-      Olika typer av otillbörligt gynnande, vanligen varumärkesexponering

-      Sponsringsmeddelandet har inte uppfyllt kraven på utformning

-      Sponsring har skett av sportprogram som inte sänts från sportevenemang

Bland exemplen på sponsorer i fällda fall nämns Svenska Spel, Stim, Nokia och Volvo. SVT har även sänt program åt Utbildningsradion som fällts, med partner som LO, Folksam och statliga myndigheter. På lokalplanet har kommuner sponsrat delsändningar av Melodifestivalen eller kulturprogram.

Även ideella organisationer har köpt tid i SVT. År 2006 sponsrade Svenska kyrkan programserien Så ock på jorden, om aktiva i rörelsen, för uppåt 1 miljon kronor. Kyrkans Tidning listade den 17 januari 2008 andra kyrkosponsrade produktioner under 2000-talet och förklarar varför det är nödvändigt med stöd till produktionsbolag som säljer till SVT:

”SVT betalar bara runt 100 000 kronor per producerad programtimme, vilket inte räcker långt.”

Exemplen ovan tyder på en systematik i kringgåendet av reglerna i SVT:s sändningstillstånd:

Vilka initiativ avser kulturministern att ta för att få ned antalet fall av brott mot sändningstillståndet mellan staten och SVT?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-02-07 Anmäld: 2008-02-12 Besvarad: 2008-02-13 Svar anmält: 2008-02-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-02-13)