Den dolda folksjukdomen migrän

Skriftlig fråga 2018/19:703 av Mats Wiking (S)

Mats Wiking (S)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Migrän är en av vår tids dolda folksjukdomar. Bara i Sverige beräknas över 1 miljon personer vara drabbade av migrän. Ungefär 200 000 av dem har kronisk migrän, vilket betyder att de har huvudvärk minst 15 dagar i månaden. Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, är kronisk migrän en av de mest funktionsnedsättande sjukdomarna, tillsammans med terminal cancer, förlamning och depression.

Migrän leder till ett substantiellt produktionsbortfall, både på grund av den breda omfattningen och för att den främst drabbar personer i arbetsför ålder. I en undersökning från 2004 beräknades kostnaderna för migrän i Sverige till över 4 miljarder kronor per år, i form av produktionsbortfall, förlorad fritid, resor till och från vård, väntan på vård och anhörigas förlorade tid. Till detta kommer de direkta kostnaderna för sjukvård, sjukpenning och läkemedel, på 1 miljard kronor per år.

Ökad kunskap om sjukdomen och mer effektiv behandling skulle minska samhällets kostnader betydligt – för att inte tala om det personliga lidandet. En reformerad migränvård ökar visserligen sjukvårdskostnaderna på kort sikt men minskar samhällskostnaderna radikalt på lång sikt. Ju sjukare patienter som får snabb och adekvat vård, desto större vinster.

Hur migränpatienter – och framför allt de med kronisk migrän – behandlas är därför inte enbart en angelägenhet för regioner och landsting eller vårdgivande organisationer. Kostnaderna för mediciner och framför allt sjukskrivningar drabbar staten och därför behöver regeringen aktivt delta i arbetet att förbättra migränvården.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Vad avser ministern och regeringen att göra för att komma till rätta med det lidande och de samhällsekonomiska kostnader som migrän innebär?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-05-29 Överlämnad: 2019-05-31 Anmäld: 2019-06-03 Svarsdatum: 2019-06-12 Sista svarsdatum: 2019-06-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga