Den digitala krisledningsförmågan

Skriftlig fråga 2018/19:265 av Johan Pehrson (L)

Johan Pehrson (L)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

De senaste åren har det blivit alltmer tydligt att komplexiteten i de digitala samhällstjänster som levereras av både myndigheter och privata aktörer ökar. Därmed ökar också kraven på god informationssäkerhet och en god krisledningsförmåga. Specifikt har förmågan hos berörda aktörer att samverka i en krissituation stor betydelse för att kunna avvärja eller reducera konsekvenserna av ett hot.

Två nya lagar har nyligen beslutats inom området. Dels säkerhetsskyddslagen (SFS 2018:585), dels lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (SFS 2018:1174).

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Vilka åtgärder planerar statsrådet och regeringen att vidta för att uthålligt säkerställa förmågan hos myndigheter och leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster att i samverkan hantera digitaliseringens risker och hot?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-02-18 Överlämnad: 2019-02-19 Anmäld: 2019-02-26 Svarsdatum: 2019-02-27 Sista svarsdatum: 2019-02-27
Svar på skriftlig fråga