Den äldre arbetskraften

Skriftlig fråga 2005/06:598 av Nordlander, Inger (s)

Nordlander, Inger (s)

den 9 december

Fråga 2005/06:598 av Inger Nordlander (s) till statsrådet Hans Karlsson (s)

Den äldre arbetskraften

Att få fler människor i arbete är kanske den största frågan de närmast kommande decennierna för samhället. Statistik visar att den produktiva arbetskraften i en nära framtid ska försörja alltfler. Färre ska alltså försörja alltfler allt äldre personer.

Samhället har här ett mycket stort ansvar. Som till exempel konsekvenserna av det förändrade pensionssystemet @ att nyanställa äldre för med sig risker för företag som är mer dyrbara än att anställa unga. Detta gäller både offentlig verksamhet och privata företag.

Ändå vet vi att personer i ovan nämnda åldersgrupp är friskare och lever längre än föregående generationer. Dessutom finns det kompetens och kunskap som behövs i arbetslivet.

Nytänkande inom lagstiftningsområdet, arbetstidens förläggning, arbetsgivaravgiften, skattefältet med mera behöver kanske diskuteras i större omfattning när det gäller arbetskraft mellan 55 och 70 år. Det gäller att se dessa som en resurs i stället för som en börda.

Det finns lösningar för denna äldre åldersgrupp för att positivt motivera både arbetsgivare att nyanställa och för att denna grupp arbetstagare ska se bra möjligheter att arbeta vidare på arbetsmarknaden.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att främja dessa åtgärder?

Frågan är besvarad

Händelser

Anmäld: 2005-12-09 Inlämnad: 2005-12-09 Besvarad: 2005-12-14 Svar anmält: 2005-12-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-12-14)