Den affärsmässiga allmännyttan och upprustning av miljonprogram

Skriftlig fråga 2007/08:1482 av Lundh, Fredrik (s)

Lundh, Fredrik (s)

den 18 juli

Fråga

2007/08:1482 Den affärsmässiga allmännyttan och upprustning av miljonprogram

av Fredrik Lundh (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

I sin utredning Affären Gårdsten – har förnyelsen av Gårdsten varit lönsam kommer nationalekonomerna Stellan Lundström och Hans Lind fram till att satsningen på upprustningen av Göteborgsförorten inte var företagsekonomiskt lönsam men väl samhällsmässigt lönsam.

Denna typ av upprustning av våra ensidiga och torftiga förorter kan nu komma att stoppas med anledning av statsrådet Mats Odells utredning om allmännyttan. Odell säger i en DN-artikel att de allmännyttiga bostadsbolagen måste drivas affärsmässigt. Något som förbjuder den typ av för Sverige lönsamma satsning som upprustning Gårdsten har inneburit.

Hur ämnar statsrådet säkerställa att våra miljonprogram kan rustas upp om de allmännyttiga bolagen förbjuds att ägna sig åt verksamheter som inte är direkt företagsekonomiskt lönsamma?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-07-18 Besvarad: 2008-08-11 Svar anmält: 2008-08-14 Anmäld: 2008-08-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-08-11)