Demokratiska republiken Kongo

Skriftlig fråga 2002/03:917 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 13 maj

Fråga 2002/03:917

av Carina Hägg (s) till utrikesminister Anna Lindh om Demokratiska republiken Kongo

Demokratiska republiken Kongos nutidshistoria är bitter och fylld av extern inblandning. Resultatet har blivit exploaterade naturtillgångar, maktmissbruk, flyktingströmmar och miljoner dödade. Sverige har en lång tradition av engagemang i regionen och stöder aktivt fredsprocessen. Riksdagen har i bred enighet beslutat om deltagande i FN:s fredsoperationer i Demokratiska republiken Kongo. Utrikesminister Anna Lindh har nyligen besökt landet. Vi ska ta fasta på det positiva. Men nu kommer oroande uppgifter från Ituriregionen och staden Bunia, trots FN-närvaro. Sverige förväntas konstruktivt bidra till lösningar av problemen bland parterna. Fortsatta oroligheter kommer allvarligt att påverka hela fredsprocessen.

Min fråga till utrikesminister Anna Lindh är vad hon har vidtagit för åtgärder med anledning av konflikten i Ituriregionen och staden Bunia.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2003-05-13 Anmäld: 2003-05-13 Besvarad: 2003-05-22 Svar anmält: 2003-05-22
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-05-22)