Demokratiska rättigheter i samband med beslut om sjukersättning

Skriftlig fråga 2006/07:1331 av Olander, Ronny (s)

Olander, Ronny (s)

den 8 juni

Fråga

2006/07:1331 Demokratiska rättigheter i samband med beslut om sjukersättning

av Ronny Olander (s)

till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m)

Demokratiska rättigheter ska gälla för alla medborgare i samhället. Det faktum att en person blivit tillerkänd sjukersättning får inte innebära att till exempel fem timmars föreningsaktivitet riskerar att sjukersättningen tas bort.

Självklart ska sjukersättningen minskas med motsvarande summa om man är arvoderad för att sköta ett förtroendeuppdrag. Det är dock inte rimligt att en persons arbetsförmåga bedöms utifrån att han eller hon orkar vara föreningsaktiv. Föreningsaktivitet kan inte helt jämställas med arbete.

Lagstiftningen ger i dag utrymme för viss tolkningsfrihet för Försäkringskassan vilket förmodligen är helt rimligt. Dock bör det finnas tydligare riktlinjer för tolkningen så att demokratiska rättigheter inte begränsas.

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder så att demokratiska rättigheter respekteras i samband med beslut om sjukersättning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-06-08 Anmäld: 2007-06-08 Besvarad: 2007-06-13 Svar anmält: 2007-06-13
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-06-13)