Demokratirapport utifrån OS i Peking

Skriftlig fråga 2009/10:146 av Sachet, Ameer (s)

Sachet, Ameer (s)

den 4 november

Fråga

2009/10:146 Demokratirapport utifrån OS i Peking

av Ameer Sachet (s)

till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m)

Det var mycket diskussioner kring demokrati och mänskliga rättigheter inför OS i Peking sommaren 2008. Många framhöll att de idrottsliga och ekonomiska kontakterna i samband med OS skulle främja demokratiutveckling och mänskliga rättigheter i Kina. Det är alltid viktigt med uppföljning och utvärdering. Det vore rimligt att utvärdera i vad mån det svenska deltagandet i OS i Peking främjat demokrati och mänskliga rättigheter i Kina. I denna rapport kan man ju ta ett helhetsgrepp över effekterna av såväl de idrottsliga förbindelserna som de med idrotten anknutna ekonomiska kontakterna.

Avser kulturministern att ta initiativ till en utvärdering om hur Sveriges deltagande i Peking-OS stärkte demokrati och mänskliga rättigheter i Kina?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-11-04 Anmäld: 2009-11-04 Besvarad: 2009-11-12 Svar anmält: 2009-11-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-11-12)