Demokratins utveckling i Filippinerna

Skriftlig fråga 2007/08:416 av Bergstedt, Hannah (s)

Bergstedt, Hannah (s)

den 5 december

Fråga

2007/08:416 Demokratins utveckling i Filippinerna

av Hannah Bergstedt (s)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Min tidigare fråga om händelseutvecklingen i Filippinerna och det svar som utrikesministern gav mig föranleder mig att ställa ytterligare frågor.

Precis som utrikesministern tar upp i sitt svar är Filippinerna ett land med stor korruption, djup fattigdom och ojämn fördelning av resurser. De tilltagande inslagen av våld har ytterligare eskalerat i landet, vilket försämrar den demokratiska utvecklingen och försvårar möjligheterna till stöd utifrån. Att efter ett svar, som undertrycker behovet av att stärka den demokratiska utvecklingen i landet, få nyheterna om att Sverige avser att lägga ned sin ambassad och dra undan sitt bistånd ställer jag mig frågande till seriositeten i det tidigare svaret rörande läget i Filippinerna.

Hur avser utrikesministern att Sverige ska fortsätta stödja demokratiutvecklingen i Filippinerna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-12-05 Anmäld: 2007-12-05 Besvarad: 2007-12-11 Svar anmält: 2007-12-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-12-11)