Demokratin och naturen i Indonesien

Skriftlig fråga 2017/18:284 av Jamal El-Haj (S)

Jamal El-Haj (S)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Undersökningar visar att mer fundamentalistiska uttolkningar av islam vinner fler anhängare i det land som har flest muslimer i världen, nämligen Indonesien. Indonesien är en stor önation som utifrån sin geografi också är ett etniskt och kulturellt mångfasetterat land där alla de stora världsreligionerna har anhängare: islam, kristendom, hinduism och buddism. Landet är oerhört rikt på naturtillgångar och är också känt för sin fantastiska natur och sitt rika djur- och växtliv.

Demokratin behövs för att skydda människorna, mångkulturaliteten och naturen. Precis som i Brasilien finns ett stort tryck för att avverka och omvandla regnskogen till jordbruk och plantageodling. Även oljan och mineralerna lockar, inte minst när Kina har stora behov av att få tillgång till utländsk olja och utländska mineraler till sin expanderande ekonomi.

Den indonesiska demokratin med sin religiösa tolerans behövs för stabiliteten i Asien. Den kan också ses som en försäkring mot att djur och natur utsätts för rovdrift.

Min fråga till utrikesminister Margot Wallström är:

 

Hur kan vi stötta Indonesien i dess demokratiska strävanden och i landets arbete för att bevara sin värdefulla natur?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2017-11-15 Överlämnad: 2017-11-16 Anmäld: 2017-11-17 Sista svarsdatum: 2017-11-22 Svarsdatum: 2017-11-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga