Demokratikrav på medlemsstater

Skriftlig fråga 2013/14:641 av Peter Persson (S)

Peter Persson (S)

till Statsrådet Birgitta Ohlsson (FP)

 

Sveriges Radios program Konflikt uppmärksammade nyligen demokratins tillstånd i världen. Demokratiseringsvågorna från 1970-talet och framåt har ebbat ut under 2000-talet, och auktoritära förhållanden tycks åter på modet. I stater där demokratiseringsprocessen aldrig riktigt slutförts och demokratin befästs, som i Ryssland, går det i dag åt fel håll. Något liknande kanske också kan sägas om Turkiet. Militären har i Thailand och Egypten åter inträtt på scenen som räddare när demokratin inte anses fungera. I Kina tycks inte frihandel och marknadsekonomi på något sätt leda in i en demokratisering eller respekt för mänskliga fri- och rättigheter. Kinas ekonomiska framgångar gör att många auktoritära stater i främst Afrika ser en möjlighet till ekonomisk utveckling utan demokrati.

Även i EU och Europa finns problem. De högerpopulistiska partierna växer sig starkare och diskuterar snarare inskränkningar än utvidgningar av mänskliga rättigheter. I Norge har de kommit i regeringsställning med Höyre. Ungern är dock kanske det allvarligaste exemplet på en demokrati som glidit mot någon form av enparti/majoritetsstyre med tydliga auktoritära inslag. Brister finns också i fråga om integrationen av olika minoriteter: rysktalande i Estland och Lettland samt romerna i flera östeuropeiska stater.

EU har tydliga demokratikriterier för stater som vill bli medlemmar. Det behövs uppenbarligen också någon form av kontroll så att även medlemmar upprätthåller demokratin. Med demokrati avses då inte bara allmänna val utan även sådant som oberoende domstolsväsen, fria medier och respekt för såväl individers som minoriteters demokratiska fri- och rättigheter.

Vilka initiativ avser statsrådet att ta för att lyfta frågan inom EU rörande hur medlemsstater styrs och fungerar utifrån samma demokratikriterier som krävs för inträde i gemenskapen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-05-26 Överlämnad: 2014-05-27 Besvarad: 2014-06-04 Sista svarsdatum: 2014-06-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga