Demokrati vid världsutställningen i Shanghai

Skriftlig fråga 2009/10:262 av Sachet, Ameer (s)

Sachet, Ameer (s)

den 2 december

Fråga

2009/10:262 Demokrati vid världsutställningen i Shanghai

av Ameer Sachet (s)

till statsrådet Ewa Björling (m)

Enligt tidningsuppgifter har nu 49 personer valts ut för att jobba inför Sveriges deltagande under världsutställningen i Shanghai 2010. Hälften är svenskar och hälften är kineser. Givetvis måste Sveriges demokratiska styrelseskick och respekten för mänskliga rättigheter framhävas i den svenska utställningen. Det är viktigt att de anställda bibringas kunskaper om skillnaden mellan svenskt och kinesiskt styrelseskick samt att det är ett oeftergivligt krav att Kina måste utvecklas mot demokrati. Världsutställningen bör givetvis användas som ett verktyg för att driva på processen mot demokrati, inte minst för det kinesiska folkets skull.

Avser statsrådet att ta något initiativ så att de anställda inför Sveriges deltagande under världsutställningen i Shanghai bibringas nödvändiga kunskaper om kontrasten mellan det svenska och det kinesiska styrelseskicket?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-12-02 Anmäld: 2009-12-02 Svar anmält: 2009-12-16 Besvarad: 2009-12-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-12-15)