Deltidsbrandmännens situation

Skriftlig fråga 2013/14:613 av Carina Adolfsson Elgestam (S)

Carina Adolfsson Elgestam (S)

till Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M)

 

Av landets 290 kommuner har de allra flesta kommunal räddningstjänst som helt eller delvis baseras på deltidspersonal. Deras insatser är helt avgörande – inte minst för att en fungerande räddningstjänst ska kunna finnas i mindre tätorter och på landsbygden. Det har dock blivit allt svårare att både rekrytera och behålla deltidsbrandmän runt om i landet, särskilt på mindre orter.

På många platser i landet står stora delar av deltidskårernas bemanning vakant. Orsakerna är många, alltifrån försämrade ersättningar, bristande försäkringsskydd och förändringarna i a-kassan gällande deltidsarbete.

Ett problem är att om en person blir arbetslös och är deltidsbrandman så påverkar detta a-kassan och denne måste då också sluta som deltidsbrandman. I enlighet med de förändringar regeringen har gjort i arbetslöshetsförsäkringen får man endast 75 ersättningsdagar när man är deltidsarbetslös.

Varje utryckning måste redovisas till a-kassan, vilket innebär att de 75 ersättningsdagarna snabbt försvinner. Det gör det svårt för deltidsbrandmännen att behålla sina uppdrag då de inte klarar av att försörja sig endast på sina tjänster som deltidsbrandmän.

Kommunerna och räddningstjänsten investerar stora summor i brandmännen i form av utbildning, undersökningar och tester. På grund av förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen kan deltidsbrandmännen inte längre jobba som deltidsbrandmän och då går stora samhällsinvesteringar förlorade på grund av detta.

Något måste göras åt detta så man kan fortsätta som deltidsbrandman, speciellt med tanke på alla pensionsavgångar som väntar de närmaste åren. Om inte något görs för att trygga bemanningen framöver kan läget bli akut.

Därför undrar jag vilka åtgärder arbetsmarknadsministern avser att vidta för att deltidsbrandmännen inte ska behöva lämna sina uppdrag på grund av reglerna om deltidsarbetslöshet i a-kassan.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-05-15 Överlämnad: 2014-05-16 Besvarad: 2014-05-21 Sista svarsdatum: 2014-05-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga