delat barnbidrag

Skriftlig fråga 2002/03:1103 av Gustafsson, Billy (s)

Gustafsson, Billy (s)

den 11 juni

Fråga 2002/03:1103

av Billy Gustafsson (s) till statsrådet Berit Andnor om delat barnbidrag

Varje år slutar många äktenskap i skilsmässa, vilket i sin tur i många fall leder till att föräldrarna har delad vårdnad om sina barn.

Det är inte ovanligt att barnen bor halva tiden hos sin pappa, en form av växelvis boende. Folkbokföring av barnen kan dock ske endast i det ena hemmet. Detta leder med nuvarande regelverk till att hela barnbidraget utbetalas till föräldern på den folkbokförda adressen.

Ur kostnadssynpunkt blir det i sådana fall ingen skillnad för någon av föräldrarna. Delad vårdnad innebär alltså delad skyldighet och bör i logikens namn också innebära samma rättigheter. Bägge föräldrarna bör därför få lika del av barnbidraget när barnen bor lika mycket hos båda.

Min fråga till statsrådet blir därför:

Är statsrådet beredd att ta initiativ till en förändring av regelverket för barnbidrag till föräldrar med delad vårdnad när barnen bor lika mycket hos båda föräldrarna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2003-06-11 Anmäld: 2003-06-11 Besvarad: 2003-06-25 Svar anmält: 2003-09-16
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-06-25)