De svenska storbankernas lån i Baltikum och svensk ekonomi

Skriftlig fråga 2008/09:517 av Eriksson, Birgitta (s)

Eriksson, Birgitta (s)

den 23 januari

Fråga

2008/09:517 De svenska storbankernas lån i Baltikum och svensk ekonomi

av Birgitta Eriksson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

De två storbankerna SEB och Swedbank har lånat ut 450 miljarder i de tre baltiska staterna. Även Nordea har varit aktivt. Dessa tre banker står för 85 procent av utlåningen i Estland, 52 procent av utlåningen i Lettland och 62 procent av utlåningen i Litauen. Utlåningen företer uppenbarligen vissa likheter med den utlåning som sänkt bankerna på Island. Konsekvenserna av en ekonomisk kollaps i Baltikum för de tre storbankerna förefaller mindre väl diskuterade – offentligt i alla fall. Vi spekulerar alltså i en situation av att ränta på lånen och återbetalning av hela lånebeloppet inte kan ske samt att värdet för säkerheten för lånen fallit drastiskt, alltså att stora delar av de 450 miljarderna blir kreditförluster för två av storbankerna och att även övriga två gör förluster. Det finns också osäkra lån i andra krisdrabbade stater.

Givetvis kommer medborgarna i Baltikum att drabbas hårdast men frågan är också hur detta påverkar svensk ekonomi.

Vilka analyser har gjorts och vilka åtgärder utifrån dessa analyser avser finansministern att göra?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-01-23 Anmäld: 2009-01-23 Besvarad: 2009-01-28 Svar anmält: 2009-01-28
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-01-28)