De små stegens tyranni och föreningsmomsen

Skriftlig fråga 2012/13:328 av Olsson, Hans (S)

Olsson, Hans (S)

den 21 februari

Fråga

2012/13:328 De små stegens tyranni och föreningsmomsen

av Hans Olsson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Enligt egen utsago driver finansministern frågan om fortsatt momsbefrielse för ideella föreningar inom EU. Riktigt hur borde kanske ministern redovisa för riksdagens partier i något sammanhang, såvida nu inte minoriteten redan fått den redovisningen.

Det uppges att det nya momsdirektivet som ska antas under året kan komma att presenteras via flera delförslag. Det blir då svårt att få grepp om helheten och lätt att diskussioner om detaljer som Sveriges momsbefrielse av ideella föreningar drunknar i eller faller bort i en mer komplex materia där olika delförslag ska kompromissas ihop mellan medlemsstaterna. Plötsligt kan Sverige få reda på att förhandlingarna nu är inne i så svåra och viktiga frågor så att ett enskilt lands avvikelser inte kan få störa det stora och viktiga som nu måste avgöras. Ministern måste både sätta ned foten och låta den vara kvar under hela förhandlingsperioden. Det är annars risk för att vi genom de små stegens tyranni tappar bort momsbefrielsen.

Genom vilka initiativ och insatser driver finansministern frågan om fortsatt momsbefrielse för ideella föreningar, och vid vilka tidpunkter kommer riksdagen att ges information om detta arbetes utveckling?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2013-02-21 Anmäld: 2013-02-21 Besvarad: 2013-03-01 Svar anmält: 2013-03-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-03-01)