De rikas skatteflykt

Skriftlig fråga 2016/17:1526 av Jamal El-Haj (S)

Jamal El-Haj (S)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

I en rapport med forskare från flera universitet inblandade har man kombinerat uppgifter om bankkonton i Schweiz med uppgifterna om brevlådeföretag i Panamaläckan, självrättelser och annan information från skattemyndigheterna. Den visar att de 1 000 rikaste hushållen i Skandinavien har undanhållit 32 procent av den skatt de skulle ha betalat. Detta jämfört med befolkningen som helhet som undanhållit bara 3 procent av den skatt de skulle ha betalat.

Det handlar om 7 miljarder kronor som försvinner årligen; det skulle räcka till inte mindre än 19 000 undersköterskor i äldreomsorgen eller till skolgång för 76 000 mellanstadieelever, med allt inräknat: lärare, lokaler, skolböcker och lunch.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Vilka åtgärder, utöver de många som redan vidtagits, avser finansministern att vidta för att komma till rätta med de rikas skatteflykt?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-06-02 Överlämnad: 2017-06-05 Anmäld: 2017-06-07 Svarsdatum: 2017-06-14 Sista svarsdatum: 2017-06-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga