de preliminära bostadsbidragen

Skriftlig fråga 1998/99:336 av Hellberg, Owe (v)

Hellberg, Owe (v)
Fråga 1998/99:336 av Owe Hellberg (v) till statsrådet Maj-Inger Klingvall om de preliminära bostadsbidragen

den 5 februari

Alltfler personer som fått preliminärt bostadsbidrag för 1997 får nu besked om att de antingen skall betala tillbaka eller få ett större bidrag. I broschyren för bostadsbidraget står: "Du är återbetalningsskyldig om du lämnar oriktiga eller ofullständiga uppgifter eller om du låter bli att genast anmäla förändringar."

I flera fall visar det sig nu att personer avkrävs återbetalning trots att de till punkt och pricka följt anvisningarna och även i många fall fått hjälp av personal på försäkringskassan att uppge korrekta uppgifter. Problemen uppstår när det under året sker förändringar som man i slutet av föregående år inte kunde beräkna. Ett exempel för ett sammanboende par: Från den 1 januari till mitten av augusti studerar båda, från september till december studerar en och en jobbar.

Bostadsbidraget utgick under åtta månader. Under hösten utgick inget bostadsbidrag på grund av de förändrade inkomsterna, vilket korrekt uppgivits. Men den slutgiltiga bedömningen av nivån för bidraget beräknas på årsbasis. Kravet blir att hela bostadsbidraget skall återbetalas.

Detta orimliga sätt att behandla dem som beviljas bostadsbidrag kan inte vara avsikten med det nya systemet. Bostadsbidraget kan inte vara avsett att fungera som ett tillfälligt lån, som sedan skall återbetalas.

Min fråga till socialförsäkringsministern blir:

Hur tänker ministern hjälpa dem som har fått återbetalningskrav, trots att de helt och hållet följt regelsystemet?

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-02-05 Anmäld: 1999-02-16 Besvarad: 1999-02-17
Svar på skriftlig fråga