De omfattande bristerna inom livsmedelskontrollen

Skriftlig fråga 2013/14:681 av Pyry Niemi (S)

Pyry Niemi (S)

till Landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

 

Riksrevisionen har granskat om staten genomför tillräckliga insatser för att säkerställa att den offentliga livsmedelskontrollen är effektiv och ändamålsenlig. I den mycket kritiska rapporten framförs bland annat att det krävs kraftfulla insatser för att komma till rätta med bristerna i kontrollverksamheten. Riksrevisionen konstaterar vidare att regeringen inte har agerat för att komma till rätta med de brister som konstaterats och att Livsmedelsverket inte utnyttjat de befogenheter som de tilldelats.

Med hänvisning till detta ställer jag följande fråga till landsbygdsministern:

Vilka åtgärder avser landsbygdsministern och regeringen att genomföra för att komma till rätta med de omfattande bristerna i livsmedelskontrollen som konstaterats av Riksrevisionen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-06-12 Överlämnad: 2014-06-13 Besvarad: 2014-06-18 Sista svarsdatum: 2014-06-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga