de ökade kostnaderna för socialbidrag

Skriftlig fråga 2003/04:1604 av Darell, Linnéa (fp)

Darell, Linnéa (fp)

den 7 september

Fråga 2003/04:1604

av Linnéa Darell (fp) till statsrådet Hans Karlsson om de ökade kostnaderna för socialbidrag

I dag den 6 september presenterade Socialstyrelsen ny statistik gällande det ekonomiska biståndet under det första och andra kvartalet 2004. Statistiken omfattar både kommunernas kostnader för ekonomiskt bistånd, det vill säga socialbidrag, och statens kostnader för introduktionsersättning till flyktingar. Det utbetalade ekonomiska biståndet exklusive flyktingar ökade i samtliga län utom ett jämfört med samma period 2003. Samtidigt har det utbetalade ekonomiska biståndet till flyktingar minskat med 9 % jämfört med samma period år 2003.

En anledning till de ökande kostnaderna för socialbidrag är att ungdomsarbetslösheten stiger. Detta är inte acceptabelt. I vårpropositionen 2004 skriver regeringen att "I 2001 års ekonomiska vårproposition satte regeringen upp målet att behovet av socialbidrag skall halveras mellan 1999 och 2004. Regeringen står fast vid målet att halvera behovet av socialbidrag". Med facit i hand lämnar regeringens ansträngningar mycket övrigt att önska.

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att fler ungdomar ska komma i arbete och därmed minska behovet av socialbidrag?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-09-07 Anmäld: 2004-09-14 Besvarad: 2004-09-15 Svar anmält: 2004-09-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-09-15)