De nya slussarna i Göta älv

Skriftlig fråga 2019/20:509 av Jörgen Hellman (S)

Jörgen Hellman (S)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Sjöfarten är ett miljövänligt sätt att transportera varor och därför viktig att utveckla för att minska utsläppen från vägtrafiken. Sjöfarten är också samhällsekonomiskt lönsam, då den minskar slitaget på vägar och därmed minskar behovet av nyinvesteringar för att klara tunga transporter. Därför har Vänersjöfarten stor miljöpolitisk betydelse.

Vänersjöfarten är också viktig ur regionalpolitisk synpunkt. Den är en betydande näring tillsammans med hamnarna runt Vänern. Det transporteras omfattande volymer gods till och från företag kring sjön. Den har också stor betydelse för alla företag som är beroende av väl fungerande transporter i regionen och är därför en viktig transportled. Vägnätet och järnvägen skulle inte klara den ökade belastningen om Vänersjöfarten upphörde. Den motsvarar 110 000 lastbilstransporter och 375 fler tåg.

Många av de industrier som är lokaliserade runt Vänern finns där just tack vare möjligheten att införa råvaror och leverera produkter med sjöfart. 

Det finns stor kapacitet i vattenleden och i hamnarna runt Vänern att utnyttja, och kostnaderna för ytterligare ett fartyg i trafik är mycket låga. Det finns naturligtvis också ett värde för turismen och den kommande utvecklingen i berörda regioner.

Det är mycket glädjande att den socialdemokratiskt ledda regeringen har en offensiv sjöfartspolitik och i långtidsplanen har beslutat att bygga nya slussar i Göta älv. Investeringen ska påbörjas under planperioden. Det är viktigt att projektet kommer igång beroende på att livslängden för slussarna snart är slut och för att värna Vänersjöfarten.

Jag vill därför fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Hur ser planeringen ut och vad är möjlig starttid för byggnation av slussarna.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-28 Överlämnad: 2019-11-28 Anmäld: 2019-11-29 Svarsdatum: 2019-12-11 Sista svarsdatum: 2019-12-11
Svar på skriftlig fråga