de nya reglerna för ursprungsmärkning av nötkött

Skriftlig fråga 1997/98:935 av Karlsson, Ola (m)

Karlsson, Ola (m)
Fråga 1997/98:935 av Ola Karlsson (m) till jordbruksministern om de nya reglerna för ursprungsmärkning av nötkött

den 13 juli

Den 1 juli infördes nya regler för ursprungsmärkning av nötkött i butik. Det är bra att konsumenten ges möjlighet att se varifrån kött och andra varor kommer, men det nya systemet leder enligt handlare till omfattande byråkrati, krångel och dyrare livsmedel. Enligt reglerna skall allt nötkött som mottas i butik journalföras på en särskild blankett där följande uppgifter skall noteras: Datum, leverantör/anläggningsnummer, ursprungsland, kvantitet och varuslag. När köttet sedan konsumentförpackas skall detta journalföras på en annan blankett med följande uppgifter: Leverantörens firmanamn och anläggningsnummer, på leverantörsetiketten angivet ursprungsland/specifikationsunderlag, styckarens packdag, butikens packdag, varuslag samt kvantitet. Samtliga uppgifter skall sparas i två år. För att kontrollen skall fungera skall all denna dokumentation samt följesedlar/kvitton finnas tillgängliga i butiken.

Enligt Konsum i Karlskoga leder regelsystemet till att en halvtidstjänst måste anställas på en medelstor charkavdelning enbart för att sköta den nya byråkratin.

Det nya systemet leder till ökat krångel för den seriösa handeln men hindrar sannolikt inte den oseriösa.

Det jag vill möta i en charkdisk är fina råvaror hanterade av personal som är duktiga på att hantera kött och skära biffar, inte leta anläggningsnummer och vända papper.

Avser jordbruksministern vidta några åtgärder för att förenkla regelverket?

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1998-07-13 Anmäld: 1998-07-20 Besvarad: 1998-07-28
Svar på skriftlig fråga