De negativa konsekvenserna av att befolkningen äter mindre mängder ost

Skriftlig fråga 2013/14:167 av Adolfsson Elgestam, Carina (S)

Adolfsson Elgestam, Carina (S)

den 6 december

Fråga

2013/14:167 De negativa konsekvenserna av att befolkningen äter mindre mängder ost

av Carina Adolfsson Elgestam (S)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

En av de viktigaste förutsättningarna för en levande landsbygd är möjligheten att driva små företag, som oftast har en direkt koppling till jord- och skogsbruket. Runt om i landet hittar vi en mängd olika matprodukter som har sitt ursprung i en småskalig produktion. Denna produktion är i många fall avgörande för en levande landsbygd, då den bidrar till att skapa arbetstillfällen som kan ge en ekonomisk inkomst.

I Matlandet Sverige pekas primärproduktion och förädlad mat ut som två viktiga fokusområden för att nå målet att skapa minst 10 000 nya arbetstillfällen på landsbygden. Livsmedelsverkets rekommendation att vi ska äta mindre mängder ost kan i förlängningen få en negativ inverkan på den lokala ostproduktionen, vilket kan medföra att arbetstillfällena minskar eller inte ökar i önskad omfattning.

Jag vill därför ställa följande fråga till landsbygdsministern:

Hur ser ministern på de negativa konsekvenserna som Livsmedelsverkets rekommendation att vi ska äta mindre mängder ost kan få för arbetstillfällen och företagande på landsbygden?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2013-12-06 Anmäld: 2013-12-06 Besvarad: 2013-12-11 Svar anmält: 2013-12-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-12-11)