De kristnas situation i främst Irak

Skriftlig fråga 2013/14:745 av Roger Haddad (FP)

Roger Haddad (FP)

till Utrikesminister Carl Bildt (M)

 

 

Situationen för de kristna minoriteterna i Mellanöstern är alarmerande. Vid sidan av Syrien, är det bara i Libanon de kristna har kunnat leva utan direkta hot och trakasserier. I Syrien drabbas alla med tanke på den långdragna konflikten. Läget för de kristna är särskilt bekymmersamt i Irak efter att Islamiska staten genomfört ockuperingar av områden och tagit kontroll över flertalet städer.

 

Kristna är särskilt utsatta, de tvingas att konvertera, de trakasseras och mördas med brutala metoder som sedan kablas ut i media. Omvärlden agerar inte tillräckligt kraftfullt. Sverige har också ett ansvar att reagera och ta avstånd på ett mycket tydligt sätt. I Sverige bor många kristna från Mellanöstern, men också många med släktingar och vänner i Irak. Sverige har ett stort moraliskt ansvar att också agera i denna fråga. Dels för att förmå den irakiska regeringen att skydda sin befolkning, dels för att det internationella samfundet gemensamt markerar för att skydda de kristna så att även de kan leva i sitt hemland.

 

Min fråga blir. Vad ämnar utrikesministern och regeringen vidta för åtgärder för att lyfta frågan kring de kristnas situation i Irak ytterligare?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Överlämnad: 2014-08-05 Inlämnad: 2014-08-05 Sista svarsdatum: 2014-08-20 Besvarad: 2014-08-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga