De enskilda vägarnas funktion och robusthet

Skriftlig fråga 2017/18:1313 av Anders Åkesson (C)

Anders Åkesson (C)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

När en ny bärighetsklass som medger totalvikter på upp till 74 ton per fordon, BK4, nu implementeras i vissa områden i landet och Trafikverket satsar ca 10 miljarder under kommande period i den nationella planen på bärighetshöjande åtgärder på det allmänna vägnätet med anledning härav måste givetvis även övriga delar av det svenska vägnätet rustas i motsvarande grad. Transporterna som påfordrar den nya bärighetsklassen startar ju inte sällan i den finmaskiga delen av vägnätet.

I de besked Trafikverket så här långt har givit avseende utbetalningar som verket ska göra för bärighetsanpassningar på det enskilda vägnätet hänvisar man till att dessa medel ska belasta det årliga EV-anslaget om ca 1 miljard kronor. Bekymret som uppstår är att det mesta av detta anslag redan används till årliga driftbidrag till ca 23 500 väghållare, och därtill är ca 100 miljoner predestinerat för enskilda vägfärjor. Det som återstår av EV-anslaget finns enligt statsbidragsförordning tillgängligt för så kallat särskilt driftbidrag, som till exempel kan sökas av väghållare som har en stor reinvestering i en vägtrumma framför sig.

Resultatet riskerar därmed att bli att om inga nya instruktioner till Trafikverket ges eller om inte medel från den nationella transportplanen anvisas för bärighetshöjande åtgärder också i det enskilda vägnätet så kommer enskilda väghållare ej att kunna komma i fråga för några satsningar – pengarna räcker helt enkelt inte till både bärighetshöjande åtgärder på grund av BK4 och för övriga behov. Därmed uppnås inte det ursprungliga syftet med BK4-reformen. 

Min fråga till statsrådet Tomas Eneroth blir därför:

 

Vad avser statsrådet och regeringen att göra för att uppmärksamma och säkerställa att också det finmaskiga vägnätet i landet, de enskilda vägarna, ska kunna vidmakthålla sin funktion och robusthet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-05-16 Överlämnad: 2018-05-17 Anmäld: 2018-05-18 Svarsdatum: 2018-05-23 Sista svarsdatum: 2018-05-23
Svar på skriftlig fråga