Dawit Isaak

Skriftlig fråga 2009/10:795 av Runeson, Carin (s)

Runeson, Carin (s)

den 6 maj

Fråga

2009/10:795 Dawit Isaak

av Carin Runeson (s)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Det är nu snart nio år sedan den svenske journalisten Dawit Isaak fängslades i Eritrea. Allt sedan dess har han suttit fängslad utan rättegång. Många organisationer, enskilda och inte minst politiska företrädare har engagerat sig i Dawit Isaaks omänskliga öde. Demonstrationerna, uppropen och de politiska debatterna har varit många, dock utan något positivt resultat. Eritrea fortsätter att sätta sig över de mänskliga rättigheterna.

Gång efter annan kommer uppgifter om tortyr, andra missförhållanden och ett så dåligt hälsotillstånd att Dawit Isaak periodvis vårdats på militärsjukhus. Nyligen kom uppgifter om, att en fångvaktare i det eritreanska fängelse där Dawit Isaak hålls inspärrad, styrker tidigare rapporter om tortyr. Enligt tv-uppgifter finns starka farhågor att Isaak kommer att avlida om han inte får akut hjälp. I samband med den nyligen hållna kammardebatten om mänskliga rättigheter påtalades att det är både viktigt och alldeles nödvändigt, att den svenska regeringen ökar trycket i den tysta diplomatin, samtidigt som bristen på mänskliga rättigheter inklusive inskränkningarna i yttrandefriheten måste tas upp i alla tänkbara kontakter med Eritrea. I debatten framförde jag det rödgröna kravet att regeringen bör utse en hög företrädare med erforderlig kompetens och erfarenhet, som sänds till Eritrea för att på plats söka förhandling och därmed bidra till en för Dawit Isaak positiv lösning.

Med hänvisning till ovanstående är min fråga till utrikesministern:

På vilket sätt anser utrikesministern att han och regeringen kan öka trycket mot Eritrea för att få Dawit Isaak frisläppt eller i ett första steg åstadkomma en öppen rättegång?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-05-06 Anmäld: 2010-05-06 Besvarad: 2010-05-20 Svar anmält: 2010-05-21
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-05-20)