datorteken

Skriftlig fråga 1997/98:699 av Føsker, Ann-Kristin (fp)

Føsker, Ann-Kristin (fp)
Fråga 1997/98:699 av Ann-Kristin Føsker (fp) till arbetsmarknadsministern om datorteken

För cirka tre å sedan startades datortek på olika platser i Sverige. Datortekens vara, eller icke vara, har också debatterats vid olika tillfällen. På en del platser fungerar datorteken bra - på andra platser mindre bra.

Vad som nu diskuteras på datorteken, bl.a. i Uppsala län, är vad som kommer att hända fr.o.m. januari 1999. Enligt uppgifter från Arbetsmarknadsdepartementet kommer frågan, hur datorteken i framtiden skall finansieras eller vem som skall ha huvudansvaret, att avgöras först i december i år. Jag har inte heller kunnat utläsa svaren i den ekonomiska vårpropositionen.

Det hade varit bra med litet bättre framförhållning. Att leva i denna ovisshet, är som arbetsmarknadsministern säkert förstår, inte bra för verksamheten. Det innebär bl.a. att personalen på datorteken förlorar fart, det kan givetvis också kraftigt försämra motivationen.

Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga:

Vilka åtgärder avser arbetsmarknadsministern att vidta för att datortekens framtid skall säkerställas?

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1998-04-30 Anmäld: 1998-05-04 Besvarad: 1998-05-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga