Datordumpning i utvecklingsländer

Skriftlig fråga 2007/08:1553 av Eriksson, Birgitta (s)

Eriksson, Birgitta (s)

den 14 augusti

Fråga

2007/08:1553 Datordumpning i utvecklingsländer

av Birgitta Eriksson (s)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Miljöorganisationen Greenpeace har visat att uttjänta datorer från europeiska länder hamnar på soptippar i Ghana i Afrika. Miljöorganisationen varnar för att tungmetaller från datorerna hamnar i och förgiftar jorden. Prover som tagits visar att halterna av bland annat bly och kvicksilver är upp till hundra gånger högre än i normal jord, något som kan medföra risker för framför allt barn. Bostäder ligger också nära soptipparna, vuxna bränner datorer för att utvinna metaller och barn deltar i arbetet eller leker i närheten. Ingen skyddsutrustning förekommer.

Det är förbjudet att dumpa elektronisk utrustning i andra länder. Datorerna som skickas till Ghana kallas för bistånd trots att det ofta handlar om helt uttjänt utrustning. Även andra utvecklingsländer är utsatta för detta bistånd som egentligen handlar om ett billigt sätt att göra sig av med miljöfarligt avfall. Det kan också ses som att rika länder exporterar sina miljöproblem till utvecklingsländer.

Avser statsrådet att vidta åtgärder så att inte Sverige medverkar i denna företeelse utan i stället bidrar till att stävja den?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-08-14 Anmäld: 2008-08-21 Besvarad: 2008-08-28 Svar anmält: 2008-08-28
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-08-28)