Datalagringsdirektivet och den personliga integriteten

Skriftlig fråga 2008/09:181 av Sigfrid, Karl (m)

Sigfrid, Karl (m)

den 29 oktober

Fråga

2008/09:181 Datalagringsdirektivet och den personliga integriteten

av Karl Sigfrid (m)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Med hänvisning till terrorism och grov organiserad brottslighet föreslås i utredningen Sveriges införande av datalagringsdirektivet långtgående ingrepp i rätten till ett privatliv. Teleoperatörer och Internetleverantörer åläggs att bland annat lagra uppgifter om vem som har ringt till vem, vilka vi skickar sms och e-post till, och vem som surfar på Internet med en viss ip-adress.

Utredningen betonar att det är hotet från terrorismen och den grova organiserande brottsligheten som motiverar plikten för Internet- och teleoperatörer att lagra trafikdata. I utredningen står att läsa: ”Endast en ytterst begränsad del av uppgifterna kommer att lämnas ut till de brottsbekämpande myndigheterna och användas vid bekämpning av allvarlig brottslighet.”

Samtidigt bereder regeringen ett lagförslag som kan ge privata upphovsrättsinnehavare möjligheten att gå till domstol och begära ut identiteten bakom en ip-adress som har använts vid ett konstaterat intrång i upphovsrätten. Utlämnandet av Internetabonnenten förutsätter inte något krav på att intrånget är av större betydelse.

Att lagra uppgifter om abonnenters ip-adresser är i dag, i den mån det tillåts, frivilligt för en Internetleverantör. Med datalagringsdirektivet införs ett krav på att dessa uppgifter lagras under en viss tid.

Hur avser justitieministern att garantera att identiteten bakom en viss ip-adress, i de fall då denna information är lagrad enbart i syfte att bekämpa grov brottslighet, inte kan utlämnas till privata upphovsrättsinnehavare?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-10-29 Anmäld: 2008-10-29 Besvarad: 2008-11-05 Svar anmält: 2008-11-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-11-05)