Dataintrång på Naturvårdsverket

Skriftlig fråga 2019/20:166 av Kristina Yngwe (C)

Kristina Yngwe (C)

till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

Länsstyrelsen i Jämtland har nyligen upprättat en anmälan till Datainspektionen gällande misstänkt dataintrång. En tillfällig konsult, som är uttalad jaktmotståndare och som vid tidpunkten hade förtroendeuppdrag i Svenska Rovdjursföreningen, fick i maj 2018 tillträde till databasen Rovbase sekretessbelagda innehåll för att städa ut noteringar i databasen gällande döda björnar. Uppdraget skulle gälla året ut. I mars i år upptäckte dock Länsstyrelsen i Jämtland att någon som saknade behörighet gjort ändringar i adresser till norska lodjursjägare, vilket innebär att personen i fråga även haft tillgång till andra känsliga och sekretessbelagda uppgifter om jaktledare, jägare och länsstyrelsepersonal som är kopplad till svensk rovdjursförvaltning.

Givet den hotbild som finns redan i dag mot personer med koppling till exempelvis vargjakt så är det mycket allvarligt att en utomstående person som också uttalat är vargjaktsmotståndare fått tillgång till dessa känsliga uppgifter. Staten bör stärka arbetet mot hat och trakasserier kopplat till jakten, inte som i detta fall öka hotbilden.

Med anledning av detta vill jag fråga miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

 

Vilka åtgärder avser regeringen att vidta för att säkerställa att liknande händelser inte händer på Naturvårdsverket igen?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-10-11 Överlämnad: 2019-10-12 Anmäld: 2019-10-15 Sista svarsdatum: 2019-10-23 Svarsdatum: 2019-10-24
Svar på skriftlig fråga