Datainspektionen och GDPR

Skriftlig fråga 2018/19:336 av Anders Hansson (M)

Anders Hansson (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Sedan GDPR trädde i kraft förra året har 8 500 telefonsamtal och 25 000 ärenden inkommit. Av de ärenden som kom in var ungefär 11 000 skriftliga frågor, en ökning med 40 procent jämfört med året innan. Antalet komplicerade förfrågningar fördubblades från 400 till 800 ärenden.

Trots ökad bemanning kom inte två tredjedelar av telefonsamtalen fram. För svenska företag och myndigheter innebär det här ett stort problem.

Min fråga till justitie- och integrationsminister Morgan Johansson är därför:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att stärka Datainspektionen i dess arbete så att svenska företag och myndigheter kan få svar på sina frågor rörande GDPR?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-02-28 Överlämnad: 2019-03-01 Anmäld: 2019-03-05 Svarsdatum: 2019-03-13 Sista svarsdatum: 2019-03-13
Svar på skriftlig fråga