danskt skeppsregister

Skriftlig fråga 1999/2000:1179 av Silfverstrand, Bengt (s)

Silfverstrand, Bengt (s)

den 30 juni

Fråga 1999/2000:1179

av Bengt Silfverstrand (s) till näringsminister Björn Rosengren om danskt skeppsregister

Den 1 juli sker det officiella öppnandet av Öresundsbron. Grundtankarna bakom denna fasta förbindelse mellan Sverige och Danmark är integration, samverkan, fri konkurrens och undanröjande av handelshinder. Samtidigt som en bro vidgar gränser mellan länder skaffar sig Danmark otillbörliga konkurrensfördelar genom att resa nya handelshinder. Den 1 juli avskaffades den skattefria försäljningen inom EU. För kort tid sedan fattades i Danmark beslut om att öppna ett andra register för sjöfarten @ DIS (danskt internationellt skeppsregister) för färjor. Beslutet har uppenbarligen tillkommit i syfte att kompensera för utebliven taxfreeförsäljning. Tidigare DIS-lagstiftning i Danmark gav visserligen färjor möjlighet att segla under DIS-flagg men då enbart i s.k. triangeltrafik. Ett exempel från närområdet är den danska färja som trafikerar rutten Helsingborg@Oslo@Köpenhamn. Tanken bakom DIS är densamma som präglar andra liknande register världen över, nämligen att använda lågkostnadsbesättningar, kringgå nationella lagar och regler liksom fackliga avtal. Genom nämnda DIS-register, innebärande statliga subventioner i form av efterskänkt skatt, kommer danska redare undan med nettolöner till sina anställda, vilket självfallet sänker kostnaderna drastiskt. Jag kan inte finna annat än att detta innebär en otillbörlig konkurrensfördel för danska rederier gentemot svenska färjeföretag och en situation som riskerar att skapa ett monopol för dansk färjesjöfart på Öresund.

Mot denna bakgrund vill jag fråga vilka initiativ näringsministern är beredd att ta för att undanröja detta nya handelshinder som också uppenbarligen står i skarp kontrast till intentionerna i Öresundssamarbetet mellan Sverige och Danmark.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2000-06-30 Besvarad: 2000-07-20 Anmäld: 2000-09-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-07-20)