Dansk public service i Skåne

Skriftlig fråga 2019/20:62 av Per-Arne Håkansson (S)

Per-Arne Håkansson (S)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

Att ta del av nyheter och underhållning från Danmark i Skåne var under en lång rad av år, redan sedan public service-sändningarna en gång började, en självklarhet. Det hade det goda med sig att det underlättade språkförståelse, främjade samarbete och kulturutbyte och stärkte samhörigheten i en skandinavisk gränsregion.

Dessvärre finns inte denna möjlighet på samma tydliga och självklara sätt i det fria och markbundna nätet. Eftersom public service handlar om att verka i allmänhetens tjänst är detta exempel på en sådan som efterfrågas av många.

Det är många skåningar, även boende i södra Halland, som uttrycker saknad över den tidigare i flera decennier självklara kopplingen till dansk tv och nyhetsförmedling. Inte minst väderprognoserna från Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) är ofta träffsäkra för de lokala förhållandena i Skåne.

På Teracoms hemsida framgår att de fria markbundna tv-kanaler som kan ses utan extra kostnad i Sverige nu är SVT1, SVT2, SVT24, SVTB, Kunskapskanalen, TV4, TV6 och TV Finland.

Både i Sverige och i Danmark finns välrenommerade och högklassiga public service-tv-företag.

Enligt uppgifter som jag tagit del av framgår även att vissa boende i södra Danmark kan ta emot flera tyska kanaler och att de som bor i östra Danmark kan se svenska kanaler.

Genom att utan extra tilläggskostnader få ta del av de offentligt finansierade public service-kanalerna i det markbundna nätet stärks den nordiska samhörigheten och gränsöverskridande samarbete kan främjas ur flera aspekter.

Med anledning av detta vill jag fråga kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

 

Vilka initiativ avser ministern att ta för att säkerställa att dansk public service åter blir tillgängligt i det fria markbundna nätet i Skåne med omnejd?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-09-26 Överlämnad: 2019-09-27 Anmäld: 2019-10-01 Svarsdatum: 2019-10-09 Sista svarsdatum: 2019-10-09
Svar på skriftlig fråga