Dansbandsmoms

Skriftlig fråga 2018/19:509 av Runar Filper (SD)

Runar Filper (SD)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

När dansband spelar upp till dans på folkparker och dansbanor är momssatsen 25 procent. När andra orkestrar uppträder för publik räknas det som en konsert och beskattas med kulturmomsen på 6 procent. Detta är ekonomiskt kostsamt, inte bara för dansbanden, utan också för arrangörer och dansbandspubliken, som får betala ett högre pris.

Detta innebär att en person som uppskattar dansbandsmusik och ändå inte har den minsta avsikt att dansa måste betala mer än om denne person uppskattat en annan typ av musik. Om ett band spelar konserter för sittande publik är det alltså 6 procent i moms, men om samma band spelar på en dansbana med exakt samma låtar så är momsen 25 procent.

I en dom där Skatteverket gått vidare till kammarrätten löd delar av domen:

Deltagarnas uppmärksamhet är i huvudsak riktad mot sin danspartner och själva utförandet av dansen och inte mot scenen. Den musik som spelas tycks ha en underordnad roll och tyngdpunkten i arrangemanget är själva dansen.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Tänker ministern se över en sänkning av momsen för att ge dansbandskulturen bättre förutsättningar att leva vidare, och anser ministern därmed att en översyn av mervärdesskatten för kultur bör genomföras.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-04-04 Överlämnad: 2019-04-08 Anmäld: 2019-04-09 Svarsdatum: 2019-04-17 Sista svarsdatum: 2019-04-17
Svar på skriftlig fråga