Dålig arbetsmiljö på Myndigheten för arbetsmiljökunskap

Skriftlig fråga 2018/19:879 av Saila Quicklund (M)

Saila Quicklund (M)

till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

 

På en arbetsplats med experter på arbetsmiljö finns det självklart förväntningar om att just arbetsmiljön ska vara mycket goda. Experterna med denna spetskompetens bör ha en djuplodad kunskap om vad som krävs för att skapa trivsel och god stämning på en arbetsplats. På Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak, i Gävle har dock flertalet medarbetare nu valt att sluta på grund av den mycket dåliga arbetsmiljön.

Myndigheten inrättades av Socialdemokraterna och Miljöpartiet, med syftet att vara ett nationellt kunskapscentrum för frågor om arbetsmiljö.

Enligt de anställda ligger problemet hos generaldirektören, Nader Ahmadi. Anställda på myndigheten skrev i juni detta år till arbetsmarknadsdepartementet och anklagade honom för ett hierarkiskt styre. Han påstods även ha kallat en medarbetare "tjockast på myndigheten" och bett kvinnliga anställda att bära högklackat och korta kjolar.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson menar enligt uppgift att situationen var "oerhört allvarlig" och kallade in generaldirektören till samtal. Samtalet tycks dock inte ha lett till någon förbättring då ännu fler anställda nu har sagt upp sig på grund av den dåliga arbetsmiljön.

Min fråga till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson är därför:

 

Vilka åtgärder avser ministern initiera för att förbättra den oacceptabelt undermåliga arbetsmiljön för de anställda på Myndigheten för arbetsmiljökunskap?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-08-09 Överlämnad: 2019-08-12 Besvarad: 2019-08-26 Sista svarsdatum: 2019-08-26 Anmäld: 2019-08-29
Svar på skriftlig fråga