Dalai lamas besök i Sverige

Skriftlig fråga 2002/03:1047 av Fridolin, Gustav (mp)

Fridolin, Gustav (mp)

den 4 juni

Fråga 2002/03:1047

av Gustav Fridolin (mp) till utrikesminister Anna Lindh om Dalai lamas besök i Sverige

Enligt pressuppgifter har både statsministern och utrikesministern tackat nej till att träffa tibetanernas ledare och 1989 års fredsnobelpristagare Dalai lama under dennes besök i Sverige. Om så är fallet är det uppseendeväckande då besöket är att se som ett statsbesök. Att ange tidsbrist som skäl att inte kunna ta emot utländska ledare ger en känsla av arrogans, och i detta fall lydnad inför den kinesiska regimen. Under besöket har Dalai lama dock fått träffa och sprida sitt fredsbudskap bland såväl exiltibetaner och studenter som riksdagsledamöter.

Kinas politik mot Tibet är och har varit mycket grym. Omkring en miljon tibetaner har dödats av kineserna eller svultit ihjäl under den kinesiska ockupationen. Förföljelsen och trakasserierna mot tibetanerna har pågått under lång tid och även om en ljusning ses i de trevande fredssamtalen behövs fortfarande fördömanden mot Kina från en offensiv omvärld.

Mot bakgrund av detta och stats- och utrikesministrarnas nej till att träffa Dalai lama vill jag fråga utrikesministern hur hon fortsatt avser att agera för att gentemot Kina kraftfullt markera vikten av att godkänna religionsfrihet och övriga mänskliga rättigheter för tibetanerna.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2003-06-04 Anmäld: 2003-06-04 Besvarad: 2003-06-18 Svar anmält: 2003-09-16
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-06-18)