Dagstidningar på samiska och meänkieli

Skriftlig fråga 2009/10:605 av Petersson i Stockaryd, Helene (s)

Petersson i Stockaryd, Helene (s)

den 4 mars

Fråga

2009/10:605 Dagstidningar på samiska och meänkieli

av Helene Petersson i Stockaryd (s)

till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp)

Europarådets ministerkommitté har i maj 2009 lämnat rekommendationer till Sverige rörande efterlevnaden av den europeiska stadgan om landsdels- och minoritetsspråk. Kritiken har delvis åtgärdats genom riksdagens beslut utifrån propositionen Från erkännande till egenmakt, men kritiken mot bristen av dagstidningar på samiska och meänkieli och åtgärder för att underlätta skapande av dagstidningar på minoritetsspråken har inte åtgärdats.

Så min fråga till ministern är:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att underlätta skapandet av dagstidningar på samiska och meänkieli?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Anmäld: 2010-03-04 Inlämnad: 2010-03-04 Svar anmält: 2010-03-10 Besvarad: 2010-03-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-03-10)