Dag Hammarskjölds Backåkra

Skriftlig fråga 2011/12:719 av Härstedt, Kent (S)

Härstedt, Kent (S)

den 2 augusti

Fråga

2011/12:719 Dag Hammarskjölds Backåkra

av Kent Härstedt (S)

till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Dag Hammarskjölds Backåkra, vid Hagestads naturreservat i Ystads kommun, har i sommar tyvärr varit stängt för besökare. Det är på många sätt beklagligt att minnet av Dag Hammarskjöld, en av Sveriges historiskt sett internationellt mest betydelsefulla personer, inte kan vårdas på ett mer värdigt sätt.

Den fyrlängade gården i sydöstra Skåne köptes av Dag Hammarskjöld. Efter hans tragiska bortgång i samband med flygolyckan i Afrika testamenterades gården, med tillhörande inventarier, till Svenska Turistföreningen (STF). Den invigdes midsommarafton 1962.

Att äga och driva en gård kräver dock ekonomiska resurser. Trots ideellt arbete, i huvudsak baserat på medlemsintäkter och egna arrangemang, har STF inte haft möjligheter att både driva anläggningen och hålla byggnaderna i fullgott skick. Omfattande reparationer och underhåll krävs.

Med tanke på Dag Hammarskjölds betydelse för Förenta nationernas uppbyggnad är hans arv värt att bevara för intresserade besökare. Under Dag Hammarskjölds tid som generalsekreterare blev FN-administrationen en maktfaktor med egna fredsbevarande styrkor. Han medverkade också till att påtagligt stärka de mindre ländernas rättigheter.

Om Backåkra åter ska kunna bli den attraktion den har alla förutsättningar att vara krävs statliga initiativ och insatser för att säkerställa dess framtida existens.

Min fråga till statsrådet är:

Vad är statsrådet beredd att göra för att stödja ett öppethållande och en renovering av Backåkra?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-08-02 Anmäld: 2012-08-16 Besvarad: 2012-08-16 Svar anmält: 2012-08-16
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-08-16)