Cyklisters efterlevande av lagar

Skriftlig fråga 2005/06:1626 av Moberg, Carina (s)

Moberg, Carina (s)

den 16 maj

Fråga 2005/06:1626 av Carina Moberg (s) till justitieminister Thomas Bodström (s)

Cyklisters efterlevnad av lagar

Trafiksäkerhetsarbetet är ett prioriterat område i den svenska transportpolitiken. I stor utsträckning berörs naturligtvis olika delar av lagstiftningen och i många fall finner vi problem som kan relateras till efterlevnaden av de lagar vi stiftar i riksdagen.

I flera fall har det framkommit att just efterlevnaden av gällande lagar när det gäller cyklister upplevs speciellt dålig. Dagligen kan man stöta på cyklister som inte följer trafikregler: cyklister som helt struntar i att använda cykelljus, cyklar på trottoarer och så vidare.

Min fråga till Thomas Bodström blir:

Vilka åtgärder tänker justitieministern vidta för att öka respekten för gällande lagstiftning bland cyklister?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-05-16 Anmäld: 2006-05-16 Besvarad: 2006-05-24 Svar anmält: 2006-05-24
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-05-24)